Med dessa solfångare kan du värma din pool på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Den hjälper till att höja vattentemperaturen upp till 10 °C.