Detta entrátak i trä är både vackert och skapar en känsla av ett välkomnande hem.