Detta bio damm filter är en indikator för förorening och kan hantera ett stort vattenflöde. Avloppet i botten av filtret filtrerar större skräp. Det finns också en temperatur indikator för mätning av den faktiska vattentemperaturen. Det som medföljer bio pumpfiltret är filtermaterial och ett kit för montering.